hrenfrdeites

Etno selo "Remić" - Stare kolibe b.b. Menjik, Prozor Rama

00387 36 783-204

 

 

U pripremi novi turistički vodič Rame

U pripremi novi turistički vodič Rame

Nakon što  je 2013. godine Etno selo "Remić" tisakalo i široj javnosti predstavilo prvi cjeloviti turistički vodič Rame, koji je izazvao pozornost turističkih i putnčkih agencija, ali i pojedinaca, uvidjele su se potrebe izdavanja novog, višejezičnog vodiča koji je javnosti predstavljen u kolovozu 2014. godine. Višejezični vodič, predstavljen je na više europskih turističkih sajmova i izazvao interes stranih turističkih agenicija i turista kojima je BiH, a i Rama potpuna nepoznanica.

S obzirom na interes javnosti, ali i rezultate koje je ovaj vodič donio Etno selu „Remić“, stvorila se potreba izdavanja novoga koji će svojim sadržajem još više približiti i proširiti turističku ponudu ramskoga kraja.

Novi turistički vodič je u pripremi i njegov izalazak iz tiska, predviđen je na proljeće.

Tehničku pripremu i materijal osigurao je RPortal, izdavač će ponovno biti Etno selo „Remić“. S obzirom na prihvaćenost vodiča koji su do sada tiskani, ne sumnjamo u rezultate koje će donijeti novi vodič.

Facebook Twitter Google+